کانال تلگرام هیئت شاه نجف: telegram.me/shahenajaftehran
ادامه مطلب...
برای اطلاع از مراسمات هئیت، یک پیامک خالی به شماره 30002535110110 ارسال فرمائید.
ادامه مطلب...
1